Disclaimer/Copyright

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Thuiszorg De Lage Landen met zorg samengesteld.
Thuiszorg De Lage Landen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Thuiszorg De Lage Landen worden aangeboden, wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Thuiszorg De Lage Landen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet ononderbroken functioneren van deze website.
Thuiszorg De Lage Landen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Thuiszorg De Lage Landen Online opgenomen informatie.
Verwijzingen naar sites die niet door Thuiszorg De Lage Landen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Hoewel Thuiszorg De Lage Lande uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites die niet door Thuiszorg De Lage Landen worden onderhouden.
Thuiszorg De Lage Landen hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van zorgverlening. Wij doen ons uiterste best om u van dienst te zijn.
Helaas gaat er echter wel eens iets anders dan verwacht en ook bij ons kan iets fout gaan.
Eventuele klachten kunt u kenbaar maken via het contactformulier op deze site.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, zijn in eigendom of licentie bij Thuiszorg De Lage Landen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Thuiszorg De Lage Landen.

Particuliere Thuiszorg | Zorg aan huis | PTN | Laatst bijgewerkt: 18-01-2016

Follow Kijkopthuiszorg on Twitter