Onze dienstverlening

De diensten die Thuiszorg De Lage Landen biedt, worden helemaal afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. U kunt ons inschakelen na bijvoorbeeld een ongeval, operatie of bij (langdurige) ziekte, bij psychische problemen zoals dementie, maar ook voor aanvullende zorg als bestaande zorg niet toereikend is. Of in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg- of een verzorgingshuis.

24-uurs thuiszorg, verpleging en verzorging

Soms is er dag en nacht behoefte aan verzorging of verpleging. Behoefte aan iemand die 24 uur per dag voor u beschikbaar is.
Dan is het prettig om te weten dat de mogelijkheid bestaat om 24 uur per dag, indien nodig 7 dagen per week een zorgverlener om u heen te hebben die de zorg van u overneem. Iemand die u vertrouwt en waar u op kunt bouwen. Meer informatie over 24-uurs thuiszorg

Nachtzorg

's Nachts alleen zijn, angstig worden, niet meer alleen kunnen zorgen voor uw partner. Nachtzorg kan dan de oplossing zijn. Er is dan een zorgverlener bij u aanwezig waar u een beroep op kunt doen. Nachtzorg kan flexibel worden ingezet. Een standaard nachtzorg is van 23:00 uur tot 07:00 uur. Thuiszorg De Lage Landen stemt de tijden af op uw behoefte.
Meer informatie over nachtzorg 

Ouderenzorg en begeleiding

Ouderen die niet alleen kunnen zijn en behoefte hebben aan zorg kunnen (eventueel zelfs 24 uur per etmaal) gebruik maken van onze diensten. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis waarbij uw partner alleen thuis achter blijft kan op deze manier worden voorkomen.

U kunt worden geholpen met de dagelijkse bezigheden zoals boodschappen, licht huishoudelijk werk, eten koken en lichamelijke verzorging. Begeleiding bij activiteiten zoals bezoek aan uw arts, wandelen, winkelen, musea of theaterbezoek, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Meer informatie over ouderenzorg

Palliatieve en terminale thuiszorg

De meeste mensen geven er de voorkeur aan thuis te sterven. Dat kan, als u én uw omgeving kunnen bouwen op een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen. Zij zijn volledig op de hoogte van uw situatie. Uw wensen zijn hierbij het uitgangspunt. De zorgverleners die door Thuiszorg De Lage Landen worden bemiddeld begrijpen dat als geen ander. Op www.terminale-thuiszorg.nl vindt u uitgebreide informatie.

Verschil palliatieve en terminale fase 

De termen palliatief en terminaal worden vaak door elkaar gebruikt. Maar er is zeker een verschil: 

Palliatieve fase is de fase in het ziekteproces wanneer blijkt dat genezen niet meer mogelijk is.
Terminale fase verwijst naar het laatste deel van de palliatieve fase, de kenmerken van het sterven worden zichtbaar en onafwendbaar. De verwachting is dat men binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden.

Korte zorgmomenten

De zorgverleners die door Thuiszorg De Lage Landen worden bemiddeld kunt u ook inzetten voor kortere zorgmomenten (minimaal 2 uur aaneengesloten) bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging en/of verpleging, individuele begeleiding of ontlasting van uw mantelzorgers.  

Ontlasting mantelzorg

De overheid doet steeds meer een beroep op mantelzorgers en dat kan voor die mantelzorgers een behoorlijke belasting zijn. Heeft u, als mantelzorger, behoefte aan een time-out? Dan kan Thuiszorg De Lage Landen de taken een tijdje van u overnemen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.  

Zorgadvies

Thuiszorg De Lage Landen staat voor deskundigheid op het gebied van particuliere thuiszorg en voor een goed advies. Wij adviseren u graag over de zorg die het best bij u past, over eventuele aanpassingen in uw huis, over de mogelijkheden van vergoeding van de kosten. We kunnen u adviseren over de contacten met de verschillende instanties zoals CIZ, gemeente of zorgkantoor. 

Particuliere Thuiszorg | Zorg aan huis | PTN | Laatst bijgewerkt: 18-01-2016

Follow Kijkopthuiszorg on Twitter