relevante links

We hebben de meest relevante links van u bij elkaar gezet:

www.kijkopthuiszorg.nl - opinie en visie over thuiszorg
www.particuliere-thuiszorg.nl - informatie over particuliere thuiszorg met nieuws over PGB, AWBZ, CIZ, en ZIN
www.thuiszorgadvies.nl
www.terminale-thuiszorg.nl
www.zzpindezorg.nl - voor zzp-ers in de thuiszorg

www.awbz.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz
http://www.kiesbeter.nl
www.ciz.nl
www.zoekpgbzorg.nl  - voor pgb-houders en zorgaanbieders 
www.pgb.nl - belangenvereniging voor pgb-houders
www.nza.nl - Nederlandse Zorg authoriteit
www.thuiszorg.startpagina.nl
http://www.cg-raad.nl/ - chronisch zieken en gehandicapten raad Nederland

meningen, nieuwsberichten en opinie's van anderen:
www.zorgvisie.nl - site voor beleid en management
www.medicalfacts.nl - medische feiten op een rij
www.zorgwelzijn.nl - platform voor zorgprofessionals
www.thuiszorgnieuws.nl/ - nieuws over thuiszorg en begeleiding

Particuliere Thuiszorg | Zorg aan huis | PTN | Laatst bijgewerkt: 18-01-2016

Follow Kijkopthuiszorg on Twitter